Пошук

Календар

Архів записівХВПУСД
 Четвер, 24.05.2018, 21:48
  
Головна » Статті » Досвід викладачів » Досвід викладачів

«Все творчо! А інакше навіщо?» Бойко Валентина Григорівна Частина І

БОЙКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА Працює на посаді викладача перукарської справи із 

 1998 року.

 Загальний педагогічний стаж 12 років.

 Має вищу педагогічну освіту.

 За підсумками останньої атестації їй

 встановлено кваліфікаційну

 категорію

 «Спеціаліст І категорії»

Переможець обласного конкурсу

серед викладачів спеціальних дисциплін «Професіонал 2010»

 Педагогічне кредо:

 « Все творчо! А інакше навіщо?»

Бойко Валентина Григоріївна працює над індивідуальною методичною проблемою «Розвиток пізнавального професійного інтересу учнів на уроках перукарської справи через впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Викладач завжди знаходиться у творчому пошуку інноваційних підходів та методів навчання. Плідно працює над створенням сучасного дидактичного забезпечення предмету. Її уроки завжди цікаві, нетрадиційні, творчі, направленні на розвиток пізнавального професійного інтересу учнів.

Головним напрямом її діяльності є організація уроків у такий спосіб, щоб оволодіння знаннями проходило в умовах розвитку інтересу учнів до професії «Перукар», формування у них вмінь і навичок необхідних для конкурентоздатності на ринку праці. Валентина Григоріївна особливу увагу приділяє формуванню знань учнями новітніх виробничих технологій перукарського мистецтва та вмінням їх застосовувати.

Вона широко запроваджує у навчальний процес інноваційні педагогічні технології: інтерактивну, ігрову, проектну. Використовує окремі нестандартні методи та прийоми активізації пізнавального інтересу учнів, як то „бліц – вікторина ”, „ коло ідей ”, „ мікрофон ”, „ акваріум ” , „ інтерв’ю ” тощо. Валентина Григоріївна переконана, що сучасний урок не маже бути ефективним без інновацій. Методика використання цих інноваційних педагогічних технологій представлена у матеріалах для конкурсу «Професіонал - 2010».

В методичній розробці уроку з теми: «Хімічна завивка волосся» використані такі методи інтерактивного навчання, як „коло ідей”, „мікрофон”, „акваріум”. Особлива цінність методів інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі.

На уроках, проведених за допомогою інтерактивних методів, учні показують значно вищий рівень знань, ніж при традиційних формах навчання. Підготовка до проведення таких уроків потребує значних зусиль, як з боку викладача, так і з боку учнів, але результат вартий того.

Даний урок пропонується з теми „Прогресивні технології хімічної завивки волосся”. Формою проведення уроку обрано, урок – конкурс, що дає можливість залучити до роботи всіх учнів. Як відомо, учні з високим рівнем активності проявляють себе більше, тому треба постійно заохочувати замкнутих та слабких, створюючи ситуації успіху. Змагання проводяться у чотири етапи, в яких використовуються наступні організаційні форми інтерактивної діяльності учнів:

фронтальна робота;

робота в малих групах.

На першому етапі передбачається організувати роботу учнів всієї групи, тому застосовується прийом „бліц – вікторина”.

Наступний етап - „коло ідей”. Робота проводиться в малих групах. Основною метою використання даного методу має бути робота з таблицею на порівняння та узагальнення вивчених технологічних процесів.

Третій етап „мікрофон” дає можливість кожному учневі сказати швидко, по черзі відповідаючи на запитання. Учні говорять швидко, лаконічно, не більше 0,5 – 1 хвилини.

З метою удосконалення навичок роботи в малих групах на четвертому етапі використано наступний вид діяльності „акваріум”.

Впроваджуючи інтерактивні методи навчання на уроках спеціальних дисциплін, учні набуватимуть:

культури дискусії;

вироблятимуть у собі вміння приймати спільні рішення;

покращать уміння спілкуватись, доповідати.

Методика використання інтерактивного навчання представлена і у розробці уроку з теми: «Колорування із застосуванням зигзагоподібних проділів».

Для створення даної методичної розробки було взято за основу технологію інтерактивного навчання „навчаючи інших, навчайся сам". Інтерактивне навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає „суб'єктом" навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), питання від учня до вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення. В ході інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення .

Робота учнів у групах та парах, взаємонавчання учнів у парах змінного складу, дає разючі результати. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові та навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованого.

Метод "Навчаючи - учусь" (Кожен учить кожного) використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дозволяє учням взяти участь у передачі своїх знань одногрупникам. Використання цього методу дає загальну картину понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також викликає певні питання та підвищує інтерес до навчання. Технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дозволяє учням працювати разом із метою засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Ефективна і може замінити лекції у тих випадках, коли початкова інформація повинна бути донесена до учнів перед проведенням основного (базисного) уроку або доповнює такий урок. Заохочує учнів допомагати один одному вчитися, навчаючи . Даний урок обрано за типом: урок засвоєння нових знань.

 Метою уроків цього типу є оволодіння учнями новим матеріалом та новими способами діяльності. Найбільш ефективно процес засвоєння нових понять, умінь і навичок здійснюється учнями в ході активної діяльності, зумовленої застосуванням вчителем різноманітних методів, засобів навчання та технологій.

У третій розробці уроку з теми: «Базові модельні зачіски» описано методику використання проектної технології, зокрема, методику проведення уроку у формі презентації учнівських мультимедійних проектів. Важливу роль при підготовці та проведені таких уроків відіграє планування проектної діяльності та підготовча робота учнів, що включає:

- огляд та обговорення проекту з учнями;

- «мозковий штурм»: що потрібно відобразити в презентації?

- дослідницька робота: з літературою, вивчення електронних публікацій;

- колективна, групова та індивідуальна робота з допомогою, порадами вчителя;

- планування та розробка презентації, її демонстрація;

Учні працюють в групах. Мета роботи – узагальнити та осмислити набуті під час підготовки презентації знання, поділитися своєю думкою з іншими у формі мультимедійної презентації. Підготовка іде протягом часу відведеного програмою на вивчення теми, в цей час учні збирають матеріали. При цьому вони здійснюють пошук відповідних матеріалів у Інтернеті, електронних енциклопедіях, літературі.

Вони мають:

узгодити зміст та дизайн слайдів;

навчитися робити навігацію по об’єктах;

набути досвіду у створенні презентації;

Результат роботи – захист учнівських проектів на останньому уроці, що відводиться на вивчення теми

В цілому у навчально-виховному процесі викладач велику увагу приділяє творчій роботі учнів, активно використовує їх допомогу у поповненні та удосконаленні комплексно-методичної бази предмету.

Про результативність такої роботи свідчить висока якість знань, умінь та навичок її учнів, що становить 85,6 % та призові місця на обласних предметних олімпіадах.

 

 

План уроку

 

Тема програми: Прогресивні технології хімічної завивки волосся

Тема уроку: Технологія хімічної завивки прогресивними

 методами

Мета уроку:

 навчальна: узагальнення та систематизація набутих знань та

 умінь з прогресивних технологій хімічної завивки

 волосся, формування вмінь з прийняття рішень у

 нестандартних ситуаціях;

 розвиваюча: розвиток критичного та творчого мислення,

 комунікативних вмінь, взаємоповаги, взаємодопомоги,

 розвивати творчу уяву, логічне мислення, пам’ять;

 виховна: виховувати почуття поваги до праці, сприяти розвитку пізнавального інтересу учнів до обраної професії

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь і

 навичок учнів.

Вид уроку: урок - конкурс.

Методи та прийоми: „бліц – вікторина”, „коло ідей”, „мікрофон”,

 „акваріум”.

Дидактичне забезпечення уроку: картки – завдання, фішки з позначкою

 „1 бал”, рейтингова таблиця навчальних досягнень

 учнів.

Матеріально – технічне забезпечення уроку: ПК, мультимедійний

 проектор, мікрофон.

Міжпредметні зв’язки: матеріалознавство (тема: Препарати для

 хімічної завивки); санітарія і гігієна (тема: Дезінфекція

 інструментів);

 виробниче навчання (тема: Прогресивні

 технології хімічної завивки

 волосся);

охорона праці (тема: Професійні

 захворювання перукарів).

Література: Орлов В.Ф. Основи перукарської справи. –

 К.:Грамота, 2005;

 Гутиря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – К.:1998;

 Ірина Яковлєва „Хімічна завивка” /журнал „Дзеркало

 моди ” №2 (62)2008. – с.26.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

 Перевірка наявності учнів.

 Перевірка готовності учнів до уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 

Викладач. Ми вже розглянули на попередніх уроках технології хімічного завивання волосся прогресивними методами. Попереду лабораторно – практична робота. А сьогодні на уроці ви отримаєте можливість продемонструвати свої вміння застосовувати знання з теми:

„Прогресивні технології хімічної завивки волосся”, з цією метою всіх вас запрошую до участі у конкурсі

 

„Кращий знавець хімічної завивки”.

 Умови конкурсу.

Конкурс проводиться в 4 етапи:

І етап - „Бліц – вікторина”:

 - індивідуальна робота;

 - за кожну правильну відповідь - 1 бал.

ІІ етап - „Коло ідей”:

 - робота в малих групах;

 - максимальна кількість - 5 балів;

 - додатковий - 1 бал.

ІІІ етап - „Мікрофон”:

 - індивідуальна робота;

 - за кожну правильну відповідь - 1 бал.

ІV етап - „Акваріум”:

 - робота в малих групах;

 - максимальна кількість - 5 балів;

 - за обґрунтовані доповнення - 1 бал

 Переможці конкурсу визначаються за кращими показниками виконання конкурсних завдань.

Результати роботи учнів фіксуються у рейтинговій таблиці.

Максимальна кількість балів – 12

 

ІІІ. Застосування знань, умінь, навичок.

 І етап - „Бліц – вікторина ”

Умови. Викладач учням за бажанням задає по одному питанню, на яке кожен має швидко дати правильну відповідь і за це отримати 1 бал.

Питання (відповіді).

Як хімічні препарати діють на волосся? (розслаблюють).

Яку концентрацію повинен мати фіксатор? (3 -5 %).

Яку форму поперечного перетину має хвилясте

волосся? (овальну).

Який основний компонент входить до складу хімічного

розчину? (тиоглеколева кислота).

Хто був засновником завивки на довгий час? (Ш.Несте).

Від чого залежить швидкість зміни форми волосся? (діаметру інструменту, концентрації розчину, часу витримки, структури волосся).

Назвіть основні вимоги до препаратів для хімічної

завивки? (безпечність для волосся та організму людини).

Який основний компонент входить до складу фіксатора?

(перекис водню – Н2О2 ).

Які є методи нанесення препарату на волосся?

(прямий, непрямий, змішаний).

 Що таке нейтралізація? (обробка волосся бальзамами –

ополіскувачами для стабілізації у волоссі рівня рН).

Категорія: Досвід викладачів | Додав: Адміністрація (04.11.2010)
Переглядів: 2049 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
1  
lДобрий день, Валентина Григорівна, давайте будем дружити та спілкуватися. Я теж викладач перукарської справи професійно - технічного училища №12 м. Бердичева. Чекаю відповіді. З повагою Зоя Іванівна.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Категорії розділу

Досвід викладачів [19]
Досвід викладачів

Валюта


Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2018 |