Пошук

Календар

Архів записівХВПУСД
 Неділя, 21.01.2018, 06:43
  
Головна » Статті » Досвід викладачів » Досвід викладачів

Творчий портрет викладача української мови та літератури

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

викладача української мови і літературиКОБЗАР ОЛЕНИ ВОЛОДИМИРІВНИ

Творчий звіт викладача.

Доброго дня шановні колеги, я радо вітаю вас у своїй світлиці! Мені випала честь поділитися з вами своїм досвідом.

Вважаю, педагогічне покликання – це не тільки і не скільки передача знань, умінь і навичок, а й всебічний розвиток здібностей та можливостей учнів, виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина країни. Моя професійна діяльність ґрунтується на верховенстві загальнолюдських цінностей, норм і принципів моралі. При її виконанні я виступаю носієм обов’язків стосовно:

учня;

батьків;

колег;

самої себе;

суспільства.

Досягнення мети виховання та навчання потребує від мене як педагога усвідомлення високих етичних стандартів діяльності і поведінки, принципів істини, добра, краси і досконалості, грамотного поєднання інтересів учня та інших людей. Моя головна мета - навчити учнів мислити, відчувати та любити.

Я хочу збудити у своїх учнів любов до знань, прихильність перед творчістю і несамовите бажання допомогти собі та іншим. Я не хочу підміняти їхні рішення своїми, хай ідуть дорогою випробувань і отримують дійсне задоволення від своїх маленьких перемог.

Моє педагогічне кредо: «Головний вихователь – життя, основний вихователь – сім'я, мені залишається зв'язати перше з другим і що-небудь додати від себе».

Я переконана, що найсильнішою мотивацією до отримання знань є цікавість, саме тому протягом останніх років працюю над проблемою розвитку інтересу до рідної мови та літератури через впровадження у навчально - виховний процес ігрових методик.

Американський педагог Джаннетт Вос сказала «Навчання – найкраща у світі гра й розвага. Усі діти народжуються з таким переконанням і живуть з ним, поки ми не вдовбимо їм у голову, що це важка й неприємна праця. Тільки деякі діти все ще залишаються на своїх позиціях, маючи тверде переконання, що навчання приносить радість, що це чи не єдина гра, в яку варто бавитись. Ми знаємо, як називати цих дітей. Це генії.»

Джаннетт Вос пише: «Як би не називались нові техніки – нейролінгвістичне програмування, інтегроване прискорене навчання, - однак оптимально поєднувати три речі: навчання мусить бути захоплюючим, швидким і наповненими. А ще воно має охоплювати релаксацію, дієвість, стимули, емоції і задоволення».

Починаючи з раннього дитинства, діти грають у рольові ігри, навіть не знаючи цього терміна: у дочки-матері, у магазин, у школу тощо. Рольо­ві ігри сприяють розвитку мовлення, уяви, виховують такі риси характе­ру, як впевненість у собі, вміння та бажання спілкуватися у різних обста­винах. Рольові ігри можна використовувати при вивченні будь-якої теми навчального предмету як на уроці, так і в позакласний час.

Отже, які ігрові методики я використовую на своїх уроках?

Рольова гра — гра, в якій визначаються завдання і ролі, а потім учні імпровізують на задану тему. У рольо­вих іграх відпрацьовується тактика поведінки, дій, виконання функцій конкрет­ної особи. Я використовую такі види рольової гри:

сюжетно-рольова гра потребує ретель­ної підготовки, глибоких знань та переконань, але разом з тим дає дуже хороші результати, наприклад, гра-суд за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Метою цього уроку є розкриття характеру головного героя роману у всій його психологічній складності; учні з’ясовують причини, що привили Чіпку до морального падіння, виправдовуючи або засуджуючи його вчинки.

Підготовчий етап: учні заздалегідь отримують завдання знайти в характері та поведінці Чіпки позитивні та негативні риси, щоб з’ясувати причини, які привели його до морального падіння. Учні самостійно обирають собі ролі «прокурора», «адвоката» і «свідків» (захисту чи звинувачення). Всі учні повинні підготуватися до судового засідання, озброївшись цитатним матеріалом із твору.

Правила гри.

Вчитель на уроці виступає у ролі «судді», надає по черзі слово «прокурору» та «адвокату», які викликають своїх свідків.

(ВІДЕО-ФРАГМЕНТ «СУД НАД ЧІПКОЮ»).

Імітаційні ігри — ігри, в яких імітується діяльність будь-якої об'єктивної події, обставин, умов. Наприклад, при вивченні теми уроку: „Собори душ своїх бережіть, друзі” ( за романом О.Гончара „Собор”) використовую гру: інтерв’ю з письменником.

Я ставлю собі за мету допомогти учням осмислити роль і місце собору у долі людей; ствердити думку про те, що собор у романі – символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу і людства в цілому; розкрити філософське значення роману; його злободенність духовно-історичну цінність; розвивати вміння висловлювати особисту точку зору з приводу проблем, які обговорюються; розвивати творчий потенціал, виховувати почуття патріотизму, моральної чистоти, глибокої духовності.

Обладнання: портрет О.Гончара; ілюстрації соборів на комп’ютері:

(СЛАЙДОВИЙ ПОКАЗ)

Ігровий задум. Допомогти учням осмислити роль і місце собору у долі людей відчувши себе у ролі «письменника» і «кореспондента».

Правила гри.

Учням на вибір пропонуються ролі «письменника» О.Гончара та «кореспондентів».

«Кореспонденти» повинні скласти і задати письменнику питання, що поможуть розкрити проблему духовності, порушену у романі «Собор».

«Письменник» відповідає.

«Кореспонденти» занотовують

(Перед початком доцільно нагадати учням визначення терміна „інтерв’ю” (це слово французького походження) – розмова журналіста з політичним, громадським або іншим діячем.)

Приклад питань для інтерв’ю:

Який тип людини, які її якості вас приваблюють?

Що ви завжди цінували у житті і людях?

Що ви мали на увазі під собором?

Викриваючи руйнацію, про що ви мріяли?

Чому в романі постійно співіснують давній дев`ятибанниий собор – шедевр ХVІІІ ст. і монумент титану праці? Що ви хотіли сказати цими образами – символами?

Якою була ваша реакція на те, що роман 18 р. замовчувався?

(Перевірка і оцінювання тих, хто відповідав на питання тестів і складав тести)

Домашнє завдання: написати за нотатками статтю «Бережіть собори своїх душ».

Операційні ігри — допомагають відпрацювати вико­нання конкретних операцій, наприклад, розв'язання проблеми. В операційних іграх немовби моделюється процес тієї діяльності, яку постійно можна спостерігати у реальних обставинах. Наприклад, тема уроку «Складання професійно-спрямованого діалогу з використанням простих речень»

Мета: розвивати навички в учнів зв’язного мовлення та складання діалогів з використанням простих речень, відповідно запропонованим ситуаціям.

Правила гри. Учням на вибір пропонуються ролі, наприклад, «Перукаря» та «Клієнта», що завітав до перукарні з метою змінити імідж.

Завдання: скласти діалог з використанням простих речень.

(ВІДЕО «ДІАЛОГ В ПЕРУКАРНІ»)

 Діловий театр – гра, в якій розігрується будь-яка ситуація, поведін­ка людини за певних обставин. Вона поєднує теа­тральне мистецтво (умовність атрибутів, прийоми театральної діяльнос­ті, необхідність дотримання мізансцен) з педагогічним процесом (ко­лективність, компенсаторний розподіл ролей, необхідність педагогіч­ного керівництва). Головний прийом театралізованої гри — інсценування, тобто своєрід­ний «діловий театр».

Наприклад, при вивчені твору «Кайдашева сімя» І. Нечуя – Левицького я використовую елемент театралізації з метою показати повсякденний плин життя родини Кайдашів, який часто окреслюється в гумористичному плані, передати національний колорит та характер української жінки, якою її зобразив у творі «Кайдашева сімя» І. Нечуй – Левицький.

(ІНСЦЕНУВАННЯ УРИВКУ ІЗ

 ТВОРУ «КАЙДАШЕВА СІМ’Я»)

 

Окрім рольової гри на уроках української літератури, на уроках української мови я використовую окремі ігрові прийоми.

Наприклад.

Тема уроку «Синонімічне багатство української мови».

Гра «Знайди пару».

Умови гри

Учасники отримують картки на кожній – одне слово

Завдання на швидкість:

Прочитайте, знайдіть пару слів, близьких за значенням, і з'єднайте ці слова.

сміливий         неголосно

правильно     коротко.

стисло            хоробрий

тихо                безпомилково

щирий                        безмежний

широкий                    правдивий

швидкий                    вигаданий

уявний           прудкий

сердито                      розважливо

щасливо         пусто

спокійно         дратівливо

безлюдно       радісно

радіти наближатися

захищати        тішитися

підходити       збільшувати

підвищувати  боронити

 

Тема уроку «Роль фразеологізмів у мовленні».

 Гра «Аукціон».        

Кожна група має свій фразеологізм. Члени групи пригадують або добирають із загального списку слів для довідок схожі за значенням (синонімічні) фразеологізми. Виграє та група, що назве останній фразеологізм..

  

Фразеологізм

Синонім

Байдики бити

 

 

 

Давати прочухана

 

 

Замилювати очі

 

 

 

Їздити верхи

 

 

Тримати язик за зубами

і за холодну воду не братися, собак ганяти, тинятися з кутка в куток, горобцям дулі давати,горобців лічити, походеньки справляти, у стелю плювати, лежні справляти;

 

наганяти холоду, давати наганяй, читати нотацію, вправляти мозок,

давати жару, милити чуба, знімати стружку, брати в шори;

 

напускати туману, замазувати очі, заговорювати зуби, обводити навколо пальця, дим пускати в очі, відводити очі, водити за ніс, у дурні пошити;

 

сісти на голову, покласти на лопатки, поставити на коліна,

тримати під п'ятою, вірьовки сукати, узяти гору;

 

і рота не розкрити, ні пари з вуст, подавитись язиком, яку рот води набрати, як занімів, як заціпило, втрачати дар мови, ані мур-мур, прикусити язика, мовчанку справляти, як риба.

 


Тема уроку «Складні речення та їх види».

Гра «Розшифруй запис».

На швидкість.

Якщо учні правильно розшифрують запис, то прочитають правило.

 

Відповідь

У складнопідрядних реченнях (СПР) сполучними словами бувають відносні займенники у різних відмінкових формах та прислівники.

 

Тема уроку «Слово, словосполучення, речення як синтаксичні одиниці».

Гра «Вправний редактор».

 Кожен учасник одержує картку для колективної роботи. Далі кожна група обговорює мож­ливі варіанти редагування, й учасники записують у свої картки відповідь. Після цього лідери груп по черзі пропонують варіанти відредагованих словосполучень.

За кожну правильну відповідь групи одержують по одному балу.

Якщо з-поміж пропонованих групами варіантів не було жодного правильного, то правильну відповідь визначають у процесі колективного обговорення (увесь клас) і жодна команда не одержує балів

Завдання.

Виправте помилки, допущені у наведених словосполученнях. Залишіть варіант словосполучення, прийнятий у літературній мові.

 

 Картка для колективної роботи «Вправний редактор»

Дивлячись на те, як - зважаючи на те, як; враховуючи те, як.

Пожимати плечима - стискати плечипа.

Категорія: Досвід викладачів | Додав: Адміністрація (04.11.2010)
Переглядів: 6528 | Рейтинг: 3.8/6
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Категорії розділу

Досвід викладачів [19]
Досвід викладачів

Валюта


Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2018 |